меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Боряна Делийска

Проф. д-р Боряна Делийска

Биография

Зам.-директор по научната и учебна дейност.

Началник на Клиника по нефрология, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ".

Образование:
1982 - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:
1988 - специалност по "Вътрешни болести"

Други специализации:

 • 1986, 1999, 2001,2004, 2004, 2007 – Германия
 • 1999 – доктор по медицина
 • 2009 – доктор на медицинските науки

Регистрация:
Български лекарски съюз – Медицински университет, София

Професионално развитие:

 • 1982-1983 - участъков терапевт, Златица
 • 1983 - Първа нефрологична клиника, Катедра нефрология, МУ София
 • 1989 - старши асистент
 • 1991 - специалност по "Нeфрология", главен асистент
 • 1999 - учебна и научна степен "доктор"
 • 2001 - доцент
 • 2001 - началник на Клиника по нефрология
 • 2000-2004 - член на Факултетния съвет към Деканата по медицина, МУ София
 • 2004 - член на Съвета по медицинска наука към Ректората на МУ София
 • 2003 - външен експерт към НЗОК
 • 2004 - Национален консултант по нефрология към МЗ
 • 2007 - член на Комисията за лечение в чужбина към МЗ
 • 2012 - професор

Членство:

 • Българско дружество по нефрология - Европейското дружество по нефрология и диализа
 • Интернационалното дружество по нефрология
 • член на ръководството на Българско дружество по нефрология
 • член на редакционни колегии на сп. "Актуална нефрология" и на сп. "Нефрология и диализа"

Участие в научни форуми и публикации:

150 публикации в български и чужди списания, 79 участия в конгреси в България и чужбина. Лекции в Германия.

Върнете се към списъка с лектори