меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Боряна Върбанова

Проф. д-р Боряна Върбанова

Биография

Проф. Върбанова понастоящем е професор по детска ревматология в Първа детска клиника на УМБАЛ "Света Марина".

  • Завършва с отличен успех висше медицинско образование във Варна през 1985.
  • От 1987 след конкурс е назначена като преподавател в катедрата по педиатрия в Медицински университет Варна.
  • През 2000 защитава дисертационен труд на тема "Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен" отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на ювенилен хроничен артрит.
  • През 2003 е избрана за доцент по педиатрия към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна.
  • През 2018 е избрана за професор по педиатрия към МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна.
  • Началник на клиники по Педиатрия в МБАЛ "Света Марина" и МБАЛ "Света Анна" в периода 2005-2020.

Провела е дългосрочни специализации по имунология и детска ревматология в България, Холандия и Англия, както и курсове и следдипломно обучение по ревматология със стипендии на EULAR в Германия и Франция. Има придобити специалности по Педиатрия, Детска ревматология и Клинична алергология.

Автор е на над 200 публикации в българска и чуждоезична литература.

Член на редколегиите на сп. "Ревматология" и "Scripta scientifica medica" и редакционния съвет на сп. "Педиатрия". Член на Българската Педиатрична ассоциация, Българското Научното дружество по ревматология, Pediatric Rheumatology European Society (PRеS) и Научното дружество по алергология.

Проф. Върбанова е национален координатор за България на Pediatric Rheumatology International Trial Organisation (PRINTO) към PRеS.

Върнете се към списъка с лектори