меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Диляна Вичева

Проф. д-р Диляна Вичева

Биография

Проф. д-р Диляна Вичева завършва МУ – Пловдив през 1995 като на следващата година започва специализация към Катедрата по УНГ болести. През 2002 защитава научно-образователната степен "Доктор по медицина", а през 2006 успешно е утвърдена с титлата "Доцент по оториноларингология" от ВАК.

През 2016 се хабилитира като "Професор" по оториноларингология в РУ "Ангел Кънчев" - Русе, а на следващата година след нов конкурс, получава отново титлата "Професор" в МУ – Пловдив (2017). През 2019 след решение на АС е избрана за заместник ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност.

Проф. д-р Диляна Вичева е специализирала в Холандия, Германия, Австрия, САЩ и др. Тя е международен УНГ експерт по ринология, участва в международни кръгли маси, гост-лектор на повече от 50 международни форума, има множество публикации, монографии, участва в написването на консенсуси и в 10 национални и 12 международни редaкторски колегии и други научно-изследователски активности.

Проф. д-р Диляна Вичева е специалист "Уши, нос, гърло". Тя е преподавател при Катедра по УНГ болести при Медицински Университет Пловдив; лектор към МФ, Медицински Университет - Пловдив, лектор към ФОЗ, Медицински Университет - Пловдив, лектор към АМТИИ - Пловдив, лектор към ФОЗЗГ към РУ "Ангел Кънчев" - Русе и работи в Университетската УМБАЛ "Капела" - гр. Пловдив.

Член на Научния съвет, в качеството на зам.-ректор по МСПД на МУ Пловдив.

Порф. д-р Диляна Вичева има завидна научна активност у нас - 338 (публикации, съобщения, монографии, учебни помагала, сборници, национални консенсуси, CD и др.) и в чужбина - 330 за целия си творчески научен път. Тя членува в 10 национални и международни редакционни колегии в научни списания и е рецензент в 9 международни и 2 национални списания. Специализира многократно в чужбина и е поканен гост-лектор на 47 международни конгреси, курсове, конференции, симпозиуми и др.

Най-голямата ѝ заслуга като Български Оториноларинголог е, че е била и е отличена като изключителен гост-лектор на курс "Ринофест 2011" в Майо Клиник, Рочестър, Минесота, САЩ. Както в чужбина, така и в България, тя организира, ръководи, конструира научната програма; провежда международни курсове с видни световни специалисти и с практическо обучение за българските оториноларинголози - Курс по Ринопластика 2009 - Боровец; Функционална Ендоназална Синус Хирургия с кадаври 2011 - Пловдив; Live Surgery Course of The Nose and Paranasal Sinuses 2013, Пловдив; Училище по Ринопластика 2015, Русе.

Стана вече традиция да прави международни конгреси и курсове в Италия – 3 на брой (Триест, Роверето, Сенигалия). През тази 2016 като Председател на Българското Ринологично Сдружение организира под егидата на самото сдружение: ENT update 2016; 9–10.09.2016г. във Виена, Австрия. През 2017 е конгрес президент в гр. Будва, Черна гора. Участва в кръгли маси на Световни и Европейски форуми като навсякъде промотира постиженията на българската медицина в областта на УНГ болестите. За 2017 за първи път съвместно с поредната Българо-Италианска Ринологична среща организира Първа Педиатрична УНГ конференция, на която общопрактикуващи лекари, педиатри и УНГ специалисти ще могат да обменят своя клиничен опит.

Проф. д-р Диляна Вичева заема следните длъжности и отговорности:

 • Българско Ринологично Сдружение – председател
 • Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на глава и шия - заместник –председател по международната дейност
 • Европейска Ринологична асоциация - официален делегат за България и в адвизорен борд
 • Адвизорен член към Световните Международни Федерации на оториноларингологичните общества IFOS
 • Съюз на Еропейските медицински общества по ОРЛ - борд член
 • Международна Черноморска асоциация по отология и невроотология - член
 • Българско Сдружение по Обструктивна сънна апнея и хъркане - член
 • Клуб Пловдив, Оптимист Интернешънъл - председател
 • Сдружение "Пловдив - най-старият жив град на Европа" - член на управителния съвет
 • Отговорник по Научно-изследователската дейност в катедрата по УНГ болести при МУ Пловдив
 • Борд на БЛС по ОРЛ, ХГШ - секретар
 • Член на ISCOANA – Международна Стандартизираща комисия за обективно проследяване на носните пътища
 • Член на Европейската Асоциация по Детска Оториноларингология
 • Член на Интерамериканската Педиатрична детска ОРЛ асоциация
 • Член на Американската Ринологчина Асоциация
 • Балканско Оториноларингологично Сдружение - член

Проф. д-р Диляна Вичева има още няколко награди, а именно: Награда "Проф. Ст. Белинов", VII Национален Конгрес по Оториноларингология на млад български оториноларинголог; Награда за благотворителност "Димитър Кудоглу" от кмета Пловдив, 2011; Награда от Дарик-радио конкурс "Издирва се истинската жена" 2010; Награда за научна акуратност и професионализъм от Италианската Асоциация – Argomenti di Otorinoparingoiatria Moderna (A.I.O.L.P.) Italy, Милано 2013 по време на XIII Национален конгрес на A.I.O.L.P.

Проф. д-р Диляна Вичева има отлични умения да комуникира с хора от всякакво естество; има усет за екипна работа; има отговорно отношение за изпълнение на задачи; има далновидно виждане за разрешаване на проблеми; има Европейско виждане за развитие на здравеопазването в България; има дарба да обучава млади специализанти, УНГ специалисти, общо-практикуващи лекари, педиатри и др. и да въвежда нови методики за диагностика и лечение. Всички тези качества са придобити от специализации, конгреси, курсове и др. из Европа и света. Паралелно с това помага на своите колеги да специализират в различни международни УНГ центрове; награждава отличили се млади специализанти; активно подпомага публикуването на научни трудове в международни списания; промотира дейността на Българските Оториноларинголози в чужбина и най-вече на дейностите на Българското Ринологично Сдружение.

Върнете се към списъка с лектори