меню

Нашите лектори и специални гости

Доц. д-р Еленко Попов

Доц. д-р Еленко Попов

Биография

През 2002 завършва МУ София, специалност медицина с отличие. През май 2009 добива статут на специалист по урология.

Успешно преминава писмената част на EBU изпита през септември 2008, а през май успешно защитава титла Fellow of European Board of Urology.

Придобива научно-образователна степен "доктор по медицина" през май 2013. Тема на докторантурата "Диагностична и прогностична роля на туморните маркери при аденокарцином на простатата".

От 2004 до 2014 работи в Клиника по урология към "Александровска болница", последователно като специализант, докторант и асистент по урология.

От 2014 до 2020 работи в отделение по урология в МБАЛ "Токуда" с основен обем на дейност – ендоурология (пълен обем процедури при бъбречно-каменна болест, трансуретрална хирургия), функционална урология (свръхактивен пикочен мехур, интерстициален цистит, проблеми на инконтиненцията, уродинамика), реконструктивна урология (уретропластики и хипоспадии).

От 2020 e част от екипа на Клиника по Урология, УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ, последователно заемащ ОНС Главен Асистент (2020) и Доцент (2022) по Урология към Катедра по Спешна Медицина - МУ София

Неколкократни специализации във Великобритания при проф. N. Buchholz, Royal London Hospital.

Oсновни интереси и професионален опит в областта на урологията - простатен аденокарцином, ендоурология, реконструктивна урология и проблеми на инконтиненцията.

Има множество публикации по тези въпроси в международни списания, както и в национални специализирани медицински издания. Множество участия на национални и международни симпозиуми.

Върнете се към списъка с лектори