меню

Нашите лектори и специални гости

Д-р Ивелина Герова

Д-р Ивелина Герова

Биография

Д-р Ивелина Герова завършва Медицина в Медицински Универститет Пловдив през 1998. Специализира и придобива специалност "Хранене и диететика" в Медицински Университет Варна. Има предишен стаж във фармацевтичния сектор и в областта на храненето.

Професионалните и научни интереси са насочени към женското здраве в периода на перименопауза и менопауза. Работи в областта на хормонални и нехормонални методи за повлияване на симптомите и профилактика на социално значими заболявания свързани с менопаузата.

Инициатор на проекта "Менопауза на работното място" в подкрепа на работодателите за осигуряване на информираност сред служителите относно здравните аспекти и рискове свързани с менопаузата и андропаузата.

Работи по проекти свързани със създаване и въвеждане на политики и изграждане на благоприятна работна среда за служители в период на менопауза.

  • Основател и Председател на Българска Асоциация по Пери - Менопауза
  • Член на УС на Национална Асоциация по Практическа Диететика и Инетгративна Медицина (НАПДИМ)
  • Член на Европейско Общество по Андропауза и Менопауза (EMAS)
  • Член на Международно Общество по Андропауза и Менопауза (IMS)
  • Член на Северно Американско Общество по Менопауза (NAMS)
Върнете се към списъка с лектори