меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Мария Орбецова

Проф. д-р Мария Орбецова

Биография

Проф. д-р Мария Миткова Орбецова е началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ "Св. Георги" и Ръководител на създадената през 2020 Катедра по Ендокринология към МФ на МУ – Пловдив. В периода 2011–2019, в продължение на 2 мандата е зам.-декан на Медицински факултет, МУ Пловдив.

Проф. Мария Орбецова завършва висшето си образование в Медицински факултет на Медицинска Академия в София. Работи първоначално по разпределение във Вътрешно отделение на Районна болница Бяла Слатина, област Враца, след което постъпва в Клиничен център по ендокринология, УСБАЛЕ, "Акад. Иван Пенчев" в София.

От 2005 е Началник Клиника - Ръководител Секция по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ "Св. Георги", МУ Пловдив. Има специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт", завършени курсове за клинична хомеопатична терапия.

Специализирала е в Клиника по Ендокринология и Диабет, Университет Ню Касъл, Англия; Диабетен център "Стино", Копенхаген, Дания; Клиника по артериална хипертония, Болница "Брусе", Париж, Франция, Клиника по Диабетно стъпало, Болница "Кингс Колидж", Лондон, Англия. Защитила е дисертация на тема "Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция - акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми" и има присъденаобразователна и научна степен "Доктор".

Проф. Мария Орбецова e съавтор в редица учебници, ръководства, учебни помагала и монографии у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и международни медицински списания и участия в научни форуми в различни области на ендокринологията.

Член е на управителните съвети на Българското Дружество по Ендокринология, Българския Институт Метаболитен Синдром (БИМС) и Асоциацията по Ендокринни Хипертонии - Алианс, на Съюза на Учените в България; Европейското Дружество по Eндокринология, Европейското Дружество по Гинекологична Ендокринология; Европейската Тиреоидна Асоциация; Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета. Представител е на България в Комитета за Здраве, Медицина и Научни изследвания на Международната Антидопингова Асоциация.

Главен редактор е на сп. Ендокринология.

Върнете се към списъка с лектори