меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Мария Панчовска

Проф. д-р Мария Панчовска

Биография

Проф. Мария Панчовска, дм завършва медицина през 1986. Придобива специалност по Вътрешни болести през 1990 и специалност по Ревматология през 1994.

Води единствения в страната диспансер на болните от синдрома на Sjogren. През 2001 защитава дисертационен труд "Клинични, генетични и имунологични проучвания при синдром на Sjogren".

Преподавател е в Медицински университет гр. Пловдив от 1988 – асистент, старши асистент, главен асистент. През 2004 е хабилитирана като доцент, а от 2013 е професор.

От 2004 до 2012 година e изпитвала като член на Държавната изпитна комисия за придобиване на специалност по Обща Медицина.

Автор и съавтор е на повече от 170 научни публикации и съобщения, изнесени на конгреси у нас и чужбина; на учебници, ръководства и учебни помагала, монографии, както и на поредицата "Живот без болка" за пациенти с ревматични заболявания - ревматоиден артрит, артрозна болест, подагра и остеопороза.

Върнете се към списъка с лектори