меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Мирослава Бошева

Проф. д-р Мирослава Бошева

Биография

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" ЕАД, Клиника по педиатрия, гр. Пловдив

Ръководител на Клиниката по детски и генетични заболявания.

Специалист по детска пулмология. Началник пулмологично отделение към Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" ЕАД, Клиника по педиатрия.

Доцент към Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив. Професор към същия университет от 2011 година.

Има повече от 120 научни публикации в областта на педиатрията и повече от 50 фирмени презентации.

Организатор като член на УС на БПА в организационен комитет на над 30 научни прояви.

Ръководител на 6 научни проекта, финансирани от МУ и два финансирани от МОН.

Член на УС и зам. Председател на БПА от 2011, член на БПА от 1981 до момента и Асоциацията на детските пулмолозичастие в повече от 30 клинични проучвания, като главен изследовател /20/ или подизследовател, във всички фази, 2 от които са фаза 1.

Работи вече 33 години като педиатър, след завършване на ВМИ Пловдив. Специализирала в детски болници в Швеция, Австрия, Великобритания и САЩ.

Защитила дисертация през 1994 г. на тема ГЕРБ като причина за рецидивираща бронхиална обструкция във възрастта до 2 години.

Върнете се към списъка с лектори