меню

Нашите лектори и специални гости

Д-р Павлина Николова

Д-р Павлина Николова

Биография

Д-р Павлина Николова завършва медицина в МУ София през 2002.

През 2003 започва специализация в катедрата по вътрешни болести на МУ София, като специализира в УМБАЛ "Александровска", УМБАЛ "Св. Иван Рилски" и СБАЛББ "Св. София".

През 2022 придобива научна и образователна степен "доктор" по докторска програма "Обща медицина" в Катедра "Вътрешни болести и обща медицина" при Медицински факултет на Тракийски университет – град Стара Загора с тема на дисертационния труд "Продължителни грижи за пациенти с диабет в общата практика" с фокус върху диабетната невропатия.

Върнете се към списъка с лектори