меню

Нашите лектори и специални гости

 Йордан Танковски

Йордан Танковски

Биография

Завършил е Югозападния университет - Благоевград. Има магистърска степен по психология, профили: социална, педагогическа и организационна психология. Дипломна работа: "Психологически интервенции на кризисни състояния в телефона на доверието".

  • Българска асоциация за тренинг и развитие - член на УС
  • Член на сдужението на психолозитл
  • Изпълнителен директор на "Скилс Консулт България" ООД – компания за управление на човешки ресурси
  • През годините е изминал пътя от Главен специалист до Директор на Български младежки Червен кръст
  • Членува в асоциация "Път към другите организации в Европа"
  • Лицензиран консултант и експерт, автор на публикации по проблемите със СПИН, трафик на хора и наркотични зависимости

Психолог - Магистърска степен. Специализации в сферата на социалната, педагогическата и икономическата психология.

  • 2006 до сега - Управител на Скилс Консулт България ООД
  • 2005-2006 Цептер България – Мениджър обучение и развитие
  • 2000-2005 Български Младежки Червен Кръст - Директор

Специализации в сферата на човешките ресурси, позитивната психотерапия, невролингвистично програмиране. Над 10 годишен опит в провеждането на социално-психологически и психодинамични тренинги.

Сертифициран тренер по обучителни програми за придобиване и развитие на ключови компетенции: лидерски умения, екипна съвместимост, ефективно общуване, управление на конфликти и водене на преговори, обучение за обучаващи - умения за водене на тренинги, групова динамика, фасилитиране на срещи и управление на времето, управление на стреса в работна среда, стратегическо планиране, психологическо консултиране, невро-лингвистично програмиране. Водещ тренер на Адженда по "Програми за развитие на мениджъри" към различини компании, както и за обучения по "Изграждане на екипи и мотивационни програми" "Управление на конфликти и стреса в работна среда", "Емоционална интелигентност и бизнес целеполагане", "Подбор на персонал, селекция и препозицониране", обучения по поръчка.

Върнете се към списъка с лектори