меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

Биография

Златимир Коларов е роден през 1954 в София. Семеен е, жена му е кинорежисьор, има един син.

През 1980 завършва медицина в София с отличен успех и златна значка. Десет години работи в различни градове на страната - Бяла Слатина, Пазарджик и Пловдив като лекар и асистент по Вътрешни болести. Понастоящем е професор към Клиниката по ревматология на Медицински университет - София.

Автор е на повече от 485 научни труда, публикувани и изнесени на научни форуми в страната и чужбина, сред които 21 монографии, учебници, ръководства и справочници по медицина и ревматология, 30 научно-популарни книги и брошури за пациенти, на 8 художествени и 1 публицистична книга, 1 сценарий за игрален и 9 за документални филми, 125 литературни публикации в ежедневници и литературни издания.

Председател на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза и на Съюза на писателите-лекари в България "Димитър Димов", заместник председател на Българското дружество по ревматология, заместник секретар на UMEM (Международен съюз на лекарите-писатели), заместник главен редактор на сп. Ревматология и сп. Съвременна медицина.

Член на Съюза на учените в България, Съюза на българските писатели, Български П.Е.Н. – център, Съюза на българските филмови дейци – секция "Сценаристи", Съюза на журналистите в България, Българската асоциация на филмовите, театралните и радио сценаристи, Общество на литературния кабинет "Димчо Дебелянов", почетен член и член на Управителния съвет на Българската асоциация по изучаване и лечение на болката.

Експерт е към Здравна каса и Изпълнителна агенция по лекарствата.

Ръководител на 6 защитени докторантури по ревматология, ръководител и изследовател в 13 научни проекта.

Носител на 20 награди и номинации като лекар и преподавател, сред които Награда на името на проф. Константин Чилов - МУ София, 24 награди за белетристични и 8 за кино-творби.

Автор и съавтор в над 572 научни труда, сред които 1 докторска дисертация, 165 оригинални статии и 101 научни обзора в български списания, 50 научни труда са отпечатани в международни и чужди списания като статии, резюмета и кейз репорти, 14 монографии, от които 6 самостоятелни, 2 практически медицински справочника, 4 участия в учебници, 257 научни съобщения и доклади, изнесени на различни научни форуми в страната и чужбина, някои от тях публикувани в последствие, 62 научни рецензии на статии, книги, дисертации, хабилитации и др., 31 научно-популярни книги и брошури за пациенти, участие в разработването на 5 научни становища с анексите към тях в областта на лечението и диагнозата на ревматичните болести, 100 експертни доклади за Изпълнителната агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването и Комисията по етика към Министерски съвет, участие в Организационния комитет на 30 медицински научни прояви, над 120 лекции, изнесени многократно в различни градове на страната, 15 художествени книги, 2 публицистични, 4 научно-популярни, 1 историческа монография, 2 пъти филмов консултант, 15 пъти филмов продуцент, 1 роля в киното, 16 сценария - 2 за игрален и 14 за документални и научно-популярни филми, 250 литературни публикации в ежедневници и литературни и електронни издания (очерци, есета, миниатюри, разкази, сценарии, новели, публицистични материали, книги). Разкази, интервюта, книги и новели са публикувани в специализирани литературни издания на английски, френски, немски, испански, италиански, гръцки, португалски, руски, албански, полски, украински и румънски езици. Филми са представени на фестивали и прожекции в Гърция, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Германия, Испания, Израел, Англия, Словения, Русия, САЩ, Япония, Канада.

50 от научните трудове са отпечатани като статии, резюмета и кейз репорти в списания с Импакт фактор. 140 от научните трудове са цитирани над 590 пъти в страната и 11 научни труда са цитирани 85 пъти в чужбина, 30 от които в списания с Impact factor.

Върнете се към списъка с лектори