Правила за устно презентиране

Съобразно приетите правила за презентиране Ви уведомяваме, че:

  • Времето на Вашата презентация е фиксирано в програмата на събитието.
  • Определеното време започва да тече от момента, в който нашият оператор стартира презентацията Ви.
  • В долната част на екрана ще се появи часовник за обратно броене, който указва оставащите минути в зелен цвят.
  • 5 минути преди да изтече времето ще чуете звуков сигнал и цифрите ще добият червен цвят.
  • 2 минути преди да изтече определеното за вашата презентация време, отново ще чуете предупредителен звуков сигнал.
  • Щом изтекат определените за участието Ви минути, презентацията Ви автоматично и необратимо ще бъде прекратена.
  • Времето за “въпроси и отговори”, ако има такива след презентацията, се включват в определеното за презентиране време, освен ако няма отделно фиксирано в програмата време за обсъждане.

Препоръка!Моля проверете програмата на конференцията, за да се информирате, в коя зала, в колко часа и каква е продължителността на Вашата презентация.