меню

Нашите лектори и специални гости

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Биография

Какво би могъл да крие световъртежът?

2023-10-07 09:15:00

Проф. д-р Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Началник клиника по кардиология, "Национална кардиологична болница", София

Биография

Сърдечносъдови заболявания при възрастни и стари хора

2023-10-06 11:30:00

Проф. д-р Сотир Марчев

Проф. д-р Сотир Марчев

Клиника по кардиология, МВР Болница, София

Биография

Хиперурекимията: болестта на царете

2023-10-06 17:30:00

Проф. д-р Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет - МУ, София

Биография

Влияние на храни, добавки и медикаменти върху сексуалната функция

2023-10-06 14:15:00

Проф. д-р Миглена Георгиева

Проф. д-р Миглена Георгиева

Началник на Втора детска клиника, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Биография

Двата полюса на дефекацията у деца: диария и запек

2023-10-06 09:15:00

Проф. д-р Боряна Върбанова

Проф. д-р Боряна Върбанова

Катедра по Педиатрия, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Биография

Автоинфламаторни синдроми: отвъд хоризонта на познатото

2023-10-06 09:15:00

Проф. д-р Дарина Найденова

Проф. д-р Дарина Найденова

Медицински Университет, Варна

Биография

Наднормено тегло и затлъстяване - тепапевтични възможности

2023-10-07 09:15:00

Доц. д-р Еленко Попов

Доц. д-р Еленко Попов

Клиника по урология, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ", София

Биография

Пътят към ранната диагноза на ДХП и рак на простатната жлеза. Поведение на ОПЛ при хронично възпаление на пикочния мехур

2023-10-07 09:15:00

Доц. д-р Любомир Киров

Доц. д-р Любомир Киров

Медицински факултет СУ "Кл. Охридски", Председател на НСОПЛБ, ОПЛ

Биография

Функции на общопрактикуващия лекар в опортюнистичния скрининг

2023-10-07 12:50:00

Д-р Евелина Златанова

Д-р Евелина Златанова

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Света Марина", Варна

Биография

Ендокринна хипертония

2023-10-06 17:30:00

Д-р Ивелина Герова

Д-р Ивелина Герова

Председател на Българска асоциация по андропауза и менопауза

Биография

Менопауза: рискове при наднормено тегло и затлъстяване. Методи за повлияване

2023-10-07 09:15:00

Д-р Костадин Сотиров

Д-р Костадин Сотиров

ОПЛ, Пловдив

Биография

Провеждане на имунизации при лица с непълен имунизационен статус. Предсъстезателни прегледи

2023-10-06 09:15:00

Д-р Ваня Митова

Д-р Ваня Митова

Началник отделние по мамология и реконструктивна хирургия към УСБАЛО, София

Биография

Рак на гърдата: поведение и нови възможности

2023-10-06 14:15:00

 Йордан Танковски

Йордан Танковски

Психолог

Биография

Управление на генериращо конфликти поведение: работа с трудни пациенти

2023-10-06 11:30:00

 Борис Костадинов

Борис Костадинов

Директор "Софтуерна интеграция" в "Информационно обслужване" АД

Биография

Всичко за НЗИС

2023-10-06 14:15:00

Адв. Жанета Димова

Адв. Жанета Димова

Биография

Съдебни дела, водени срещу ОПЛ

2023-10-06 17:30:00