меню

Нашите лектори и специални гости

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Неврология, София

Биография

Достатъчно ранна ли е ранната диагноза за неврологичните заболявания?

2021-10-29 14:15:00

Акад. проф. д-р Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Биография

Паркинсонова болест

2021-10-30 12:30:00

Проф. д-р Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет - МУ, София

Биография

Нови класове антибиотици в лечебната практика

2021-10-29 14:15:00

Проф. д-р Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Национална кардиологична болница, София

Биография

Дефиниция и лечение на сърдечната недостатъчност според последните препоръки на Европейското кардиологично дружество 2021

2021-10-30 12:30:00

Проф. д-р Мария Панчовска

Проф. д-р Мария Панчовска

Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет на МУ, Пловдив

Биография

Синдром на Sjogren (sicca синдром) - познат ли е в общата практика?

2021-10-30 09:15:00

Проф. д-р Диляна Вичева

Проф. д-р Диляна Вичева

УМБАЛ "Каспела", Клиника по Ушно-носно-гърлени болести, Пловдив

Биография

Световни препоръки по време на КОВИД ера

2021-10-29 11:30:00

Проф. д-р Боряна Делийска

Проф. д-р Боряна Делийска

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", Клиника по Нефрология, София

Биография

Поведение при леко повишен серумен креатинин

2021-10-29 17:30:00

Проф. д-р Мирослава Бошева

Проф. д-р Мирослава Бошева

УМБАЛ "Св. Георги", Клиника по Педиатрия, Пловдив

Биография

Многоликата КОВИД-19 инфекция в детската възраст

2021-10-30 09:15:00

Проф. д-р Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

Биография

Неправилно лекувана болка

2021-10-29 11:30:00

Адв. Жанета Димова

Адв. Жанета Димова

Биография

Съдебни дела, водени срещу лекари

2021-10-30 09:15:00

Проф. д-р Благовест Пехливанов

Проф. д-р Благовест Пехливанов

УСБАЛАГ "Селена", Клиника по Акушерство и гинекология, Пловдив

Биография

Кардинални симптоми в гинекологията

2021-10-29 17:30:00

Проф. д-р Гриша Матеев

Проф. д-р Гриша Матеев

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Кожни и венерически болести, София

Биография

Инфекциозни дерматози

2021-10-29 09:15:00

Проф. д-р Мария Орбецова

Проф. д-р Мария Орбецова

УМБАЛ "Св. Георги", Клиника по Ендокринология, Пловдив

Биография

Новости в лечението на захарния диабет

2021-10-29 09:15:00