меню

Нашите лектори и специални гости

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

Биография

Акад. Лъчезар Трайков е ръководител на Катедрата по Неврология към МУ-София и началник на отделение към Неврологична клиника на УМБАЛ "Александровска", София. От 1991 г. е асистент по неврология към МУ-София, от 2003 г. е доцент, от 2007 - професор, от 2014 - Чл.-кор., а от 2018 - академик на БАН. В периода 1993-2000 г. работи в областта на нормалното и патологично стареене на мозъка в INSERM, Париж, Франция. Защитава докторска дисертация в МФ на Университета Rene Descartes в Париж V. Квалифициран е за професор по "Невронауки" от Националния Съвет на Университетите, Франция. През 2004 и 2005 е гост професор по неврология в Университета Париж-XII.

Акад. Трайков е публикувал над 700 научни труда, от които 75 са статии в едни от най-престижните световни списания в областта на невронауките и 170 на български. Съавтор е в 67 монографии и учебници, от които 19 са престижни международни издания.

Носител е на I-ва награда за научна разработка за 1994 г. на Американската Академия по Неврология, I награда за утвърдени изследователи на Фондация "France Alzheimer" за 1998 и 1999 г., Награда "проф. К. Чилов" за 2003г, "Панацея златна" за 2005г; Почетен плакет на МЗ - 2013; Награда на Съюза на Учените за 2013 г.; Награда за принос към дейността на Балканския медицински Съюз, 2017 и Награда "Медик на годината" за 2017 г.

Акад. Трайков е създател на съвременна школа по невропсихология и дементология в България с 15 успешно защитили докторанти, сред които понастоящем трима са доценти, а един е професор. Основните му научни приноси са в областите на мозъчно-съдовата болест, болестта на Арцхаймер, Паркинсоновата болест, заболявания с дифузно засягане на Централната нервна система, множествена склероза, епилепския, неврогенетика.

Акад. Трайков е главен изследовател за България на редица международни проекти, финансирани по различни програми на Европейския съюз и други международни организации. От 2016 г. Екипът му е съосновател на два европейски научни тръста, избрани за "хъб" на дунавските страни. Организатор е на Danubian Dementia Master Classes 2017 – 2018, финансиран от INTERREG Danube Transnational Programme.

Върнете се към списъка с лектори