меню

Програма

10:00

Регистрация

10:30 - 19:30

13:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала България

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Снимка Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

Видеообучение

В момента

icon location

зала България

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Снимка Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Снимка Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

14:00

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Деменции – ранна диагноза и поведение

Снимка Лъчезар Трайков

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Неврология, София

Модератор: Д-р Орлин Кожухаров

8:00

Регистрация

8:00 - 19:00

9:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Новости в лечението на захарния диабет

Снимка Мария Орбецова

Проф. д-р Мария Орбецова

УМБАЛ "Св. Георги", Клиника по Ендокринология, Пловдив

Модератор: Д-р Николай Колев

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Инфекциозни дерматози

Снимка Гриша Матеев

Проф. д-р Гриша Матеев

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Кожни и венерически болести, София

Модератор: Д-р Христо Димитров

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

10:00

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

10 години опит в лечението на пациенти с остеопороза в България с Денозумаб - резултати от национални проучвания

Снимка Иван Горанов

Д-р Иван Горанов

Модератор: Д-р Емил Мушанов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Грип по време на КОВИД-19

Снимка Андрей Галев

Доц. Андрей Галев

Началник НПЦВЕХ, ВМА, София

Модератор: Д-р Гергана Николова

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Ролята на Байкавир в лечението на КОВИД-19

Снимка Лилия Пекова

Проф. д-р Лилия Пекова

Началник на клиника по Инфекциозни болести, УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович", Стара Загора

Снимка Стоян Киркович

Проф. д-р Стоян Киркович

Стара Загора

Модератор: Д-р Емил Мушанов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Внимание! Редки заболявания на кръвосъсирването

Снимка Атанас Банчев

Д-р. Атанас Банчев

Експертен център за Хемофилия и други редки доброкачествени хематологични заболявания, Клиника по Детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ "Царица Йоанна" – ИСУЛ

Модератор: Д-р Гергана Николова

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Ролята на общопрактикуващите лекари в борбата с COVID пандемията

Снимка Ива Христова

Проф. д-р Ива Христова

НЦЗПБ

Модератор: Д-р Гергана Николова

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Натокеназа - обещаваща алтернатива в превенцията и лечението на сърдечно-съдови заболявания

Лого Fortex

Модератор: Д-р Емил Мушанов

11:00

Кафе - Пауза

11:00 - 11:30

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Неправилно лекувана болка

Снимка Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

Модератор: Д-р Петко Желязков

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Световни препоръки по време на КОВИД ера

Снимка Диляна Вичева

Проф. д-р Диляна Вичева

УМБАЛ "Каспела", Клиника по Ушно-носно-гърлени болести, Пловдив

Модератор: Д-р Борис Косаров

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болестта на царете

27 минутен документален филм, сценарист Златимир Коларов, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2018. Филм в стил Discovery за подаграта с 3D анимация на процесите на формиране и елеминиране на пикочните кристали.

12:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Ранният контрол на СС рискови фактори - ключът към когнитивно дълголетие

Снимка Лъчезар Трайков

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Неврология, София

Снимка Арман Постаджиян

Проф. д-р Арман Постаджиян

УМБАЛ "Св. Анна"

Модератор: Д-р Николай Брънзалов

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

13:00

Обяд

13:15 - 14:15

14:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Достатъчно ранна ли е ранната диагноза за неврологичните заболявания?

Снимка Лъчезар Трайков

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков

УМБАЛ "Александровска", Клиника по Неврология, София

Модератор: Д-р Румен Алексов

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Нови класове антибиотици в лечебната практика

Снимка Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет - МУ, София

Модератор: Д-р Костадин Сотиров

15:00

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Придържане към терапията при хронични заболявания сред населението в България.
Как да контролираме успешно СС риск при пациенти с АХ и дислипидемия? Нови терапевтични решения от Сервие

Снимка Иван Груев

Проф. д-р Иван Груев

НМТБ "Цар Борис III"

Модератор: Д-р Румен Алексов

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болестта на царете

27 минутен документален филм, сценарист Златимир Коларов, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2018. Филм в стил Discovery за подаграта с 3D анимация на процесите на формиране и елеминиране на пикочните кристали.

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

16:00

Кафе - Пауза

16:00 - 16:30

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Ставен хрущял, остеоартроза и Артресан

Снимка Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

Модератор: Д-р Татяна Матева

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Развенчаване на митовете за астмата

Снимка Росица Иванчева

Д-р Росица Иванчева

Клиника по Пулмология, УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив

Модератор: Д-р Георги Миндов

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Комплексен поглед върху лечението на простатния карцином

Снимка Антоанета Томова

Д-р Антоанета Томова

КОЦ, Пловдив

Модератор: Д-р Татяна Матева

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Значението на пневмококовата ваксинация при възрастни пациент

Снимка Радка Аргирова

Проф. д-р Радка Аргирова

УМБАЛ "Токуда", София

Модератор: Д-р Георги Миндов

17:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

НатАспинКонтрол - комплексен подход в контрола на сърдечно-съдовите заболявания

Снимка Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет - МУ, София

Модератор: Д-р Георги Миндов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Есогно™ - кажи "лека нощ" на безсънието

Снимка Петър Маринов

Проф. д-р Петър Маринов

ЦПЗ, София

Модератор: Д-р Татяна Матева

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Поведение при леко повишен серумен креатинин

Снимка Боряна Делийска

Проф. д-р Боряна Делийска

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", Клиника по Нефрология, София

Модератор: Д-р Атанас Славов

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Кардинални симптоми в гинекологията

Снимка Благовест Пехливанов

Проф. д-р Благовест Пехливанов

УСБАЛАГ "Селена", Клиника по Акушерство и гинекология, Пловдив

Модератор: Д-р Николай Ценов

18:00

зала България

Официално откриване на конференцията

18:15 - 23:30

8:00

Регистрация

8:00 - 12:00

9:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Многоликата КОВИД-19 инфекция в детската възраст

Снимка Мирослава Бошева

Проф. д-р Мирослава Бошева

УМБАЛ "Св. Георги", Клиника по Педиатрия, Пловдив

Модератор: Д-р Селиме Карагьозова

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Синдром на Sjogren (sicca синдром) - познат ли е в общата практика?

Снимка Мария Панчовска

Проф. д-р Мария Панчовска

Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински факултет на МУ, Пловдив

Модератор: Д-р Димитър Цветков

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пресклуб

Съдебни дела, водени срещу лекари

Снимка Жанета Димова

Адв. Жанета Димова

Модератор: Д-р Милена Владимирова

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

10:00

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Колхикум Дисперт – нови възможности

Снимка Златимир Коларов

Проф. д-р Златимир Коларов

УМБАЛ "Св. Иван Рилски", Клиника по Ревматология, София

Модератор: Д-р Петко Желязков

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Диагностика и лечение на фокални дистонии с ботулинов токсин

Снимка Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Модератор: Д-р Атанас Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пресклуб

Вирусните инфекции днес - терапевтични възможности и иновации

Снимка Георги Христозов

Д-р. Георги Христозов

Модератор: Д-р Емил Мушанов

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Поведение при пациенти с остър коронарен синдром и фамилна хиперхолестеролемия на лечение с PCSK9 инхибитор

Снимка Мария Токмакова

Доц. д-р Мария Токмакова

Модератор: Д-р Петко Желязков

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Тибанол - Имунна защита с пълно покритие

Снимка Георги Попов

Проф. д-р Георги Попов

Модератор: Д-р Атанас Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пресклуб

Предизвикателството COVID тромбози

Снимка Димитър Масларов

Проф. д-р Димитър Масларов

Началник на клиника по Неврология, Първа МБАЛ, София

Модератор: Д-р Емил Мушанов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Ибупрофен L аргинин. Клинично изражение на иновативно променена фармакокинетика. Българският опит с Оклис, Оклис форте.

Снимка Радост Асенова

Доц. д-р Радост Асенова

Ръководител Катедра по Урология и Обща медицина, МУ, Пловдив

Модератор: Д-р Петко Желязков

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Предиабет - рискови групи пациенти, диагноза и терапевтични интервенции. Мястото на Glucophage® XR

Снимка Наталия Темелкова

Д-р Наталия Темелкова

Ендокринолог, Отделение по Клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания, УМБАЛ "Александровска", София

Модератор: Д-р Атанас Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пресклуб

Pitavastatin - Клинични ползи през призмата на съвременните препоръки за лечение на дислипидемиите и контрол върху СС риск

Снимка Стефан Найденов

Доц. д-р Стефан Найденов

КПВБ "Проф. Ст. Киркович", МУ, София

Модератор: Д-р Емил Мушанов

11:00

Кафе - Пауза

11:00 - 11:30

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Мозъчна мъгла

Снимка Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Модератори: Д-р Николай Брънзалов
Акад. проф. д-р Иван Миланов

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Ковид и сърдечно-съдов риск

Снимка Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Национална кардиологична болница, София

Модератори: Д-р Николай Брънзалов
Акад. проф. д-р Иван Миланов

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болестта на царете

27 минутен документален филм, сценарист Златимир Коларов, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2018. Филм в стил Discovery за подаграта с 3D анимация на процесите на формиране и елеминиране на пикочните кристали.

12:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала България

Паркинсонова болест

Снимка Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Модератор: Д-р Николай Колев

Лекция, осигурена от НСОПЛБ

В момента

icon location

зала Пловдив

Дефиниция и лечение на сърдечната недостатъчност според последните препоръки на Европейското кардиологично дружество 2021

Снимка Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Национална кардиологична болница, София

Модератор: Д-р Гергана Николова

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

13:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Да се ваксинирам или да не се ваксинирам? – Отговор от гледната точка на алерголога

Снимка Мария Иванова

Д-р Мария Иванова

ВМА, София

Модератор: Д-р Слави Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Новости в лечението с ДОАК на пациенти с ПМ и ОКС и/или стент.

Снимка Л. Владимирова

Доц. д-р Л. Владимирова

Модератор: Д-р Георги Миндов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Да освободим потенциала в лечението на захарен диабет тип 2

Снимка Боян Нончев

Доц. д-р Боян Нончев

Ръководител Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

Модератор: Д-р Слави Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Намаляване на вредата от тютюнопушене-подходи и алтернативи

Снимка Димитър Масларов

Проф. д-р Димитър Масларов

Началник на клиника по Неврология, Първа МБАЛ, София

Модератор: Д-р Георги Миндов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Да допълним терапията с Террапиа

Снимка Радостин Радев

Радостин Радев

Модератор: Д-р Слави Славов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Клиника и диагностика на транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM)

Снимка Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Национална кардиологична болница, София

Модератор: Д-р Георги Миндов

14:00

Обяд

14:15 - 15:15

15:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Цената на дълголетието

27 минутен медицински документален филм – сценаристи Златимир Коларов и Валентина Фиданова-Коларова, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2012. Филм в стил Discovery за остеоартрозата с 3D анимация на процесите на дегенерация и промяна на ставния хрущял и вътреставните структури, филм с много национални награди от филмови фестивали.

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болестта на царете

27 минутен документален филм, сценарист Златимир Коларов, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2018. Филм в стил Discovery за подаграта с 3D анимация на процесите на формиране и елеминиране на пикочните кристали.

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

За костното здраве и още нещо – новото лекарство Soligamma 1000 IU cholecalciferol

Снимка Наталия Темелкова

Д-р Наталия Темелкова

Ендокринолог, Отделение по Клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания, УМБАЛ "Александровска", София

Модератор: Д-р Орлин Кожухаров

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Да отмениш предначертаното

27 минутен научно-документален филм - сценаристи проф. Златимир Коларов и проф. Ивайло Търнев, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2015. Филм за рядката неврологична генетична болест Фамилна амилоидна полиневропатия.

Сателитен симпозиум

В момента

icon location

зала България

Повече е по-добре. Увереност във ваксинопрофилактиката срещу HPV, ротавируси и варицела в детска възраст

Снимка Христиана Бацелова

Д-р Христиана Бацелова

Епидемиолог, Катедра по Епидемиология и медицина на бедствените ситуации, МУ, Пловдив

Модератор: Д-р Христо Димитров

16:00

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болестта на царете

27 минутен документален филм, сценарист Златимир Коларов, режисьор Валентина Фиданова-Коларова, 2018. Филм в стил Discovery за подаграта с 3D анимация на процесите на формиране и елеминиране на пикочните кристали.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Лечение на остри респираторни инфекции чрез естествената растителна сила

Снимка Георги Момеков

Проф. д-р Георги Момеков

Катедра по Фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет - МУ, София

Модератор: Д-р Михаил Христов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Eylea – златен стандарт в лечение на макулна дегенерация и диабетен макулен едем

Снимка Таня Бозева

Д-р Таня Бозева

СОБАЛ "Пентаграм"

Модератор: Д-р Костадин Сотиров

Видеообучение

В момента

icon location

зала Хеброс

Болката

53 минутен документален филм за болката в стил Discovery, представена с 3D анимация, сценични и артистични възстановки и интервюта с водещи български учени - акад. Иван Миланов, чл. кор. Мила Власковска, проф. Галина Куртева, проф. Николай Данчев, проф. Вихра Миланова, проф. Златимир Коларов и д-р Валентина Решкова.

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Cefixime - силата на трета генерация цефалоспорин с еднократен прием

Снимка Стефан Консулов

Д-р Стефан Консулов

УНГ клиника, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

Модератор: Д-р Михаил Христов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Nattokinase за профилактиката на мозъчно-съдовите заболявания

Снимка Иван Миланов

Акад. проф. д-р Иван Миланов

МБАЛНП "Св. Наум", София

Модератор: Д-р Костадин Сотиров

17:00

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала България

Възможно ли е ефективно лечение на остри вирусни респираторни инфекции?

Снимка Асен Куцаров

Доц. д-р Асен Куцаров

Специалист УНГ, Медицински университет, Варна

Модератор: Д-р Михаил Христов

Фирмена презентация

В момента

icon location

зала Пловдив

Ефективен подход при пациенти с ГЕРБ

Снимка Борислав Владимиров

Проф. д-р Борислав Владимиров

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

Модератор: Д-р Костадин Сотиров

зала България

Кръгла маса

17:30 - 18:30

20:00

Основен ресторант на х-л Санкт Петербург

Официално закриване на конференцията & Връчване на приза "Семеен лекар на 2021"

20:00 - 23:30