Паркиране

В случай, че идватe с автомобил може да се възползвате от следните възможности за паркиране в близост до Международен панаир Пловдив.

Безплатен: Обособените с паркоместа площи извън панаира край р. Марица.

Платен: 7лв дневно в многоетажния паркинг на панаира. Входът е от бул. България.