Паркиране

Всеки участник, фирмен представител или лектор може да ползва паркинг на територията на к.к. Албена на обозначените за това места, по тарифа, действаща към момента на конференцията – 10 лв. за 24 ч. на превозно средство.