меню

Нашите лектори и специални гости

Доц. д-р Любомир Киров

Доц. д-р Любомир Киров

Биография

Председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и Национален консултант по Обща медицина. Вицепрезидент на Асоциацията на лекарите по обща/ фамилна медицина от Югоизточна Европа. Преподава Обща медицина в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Член на борда централноевропейската група по ваксинална политика (CEVAG). Национален координатор на Националната програма за превенция на Рака на маточната шиика. Представител на България в Европейската изследователска мрежа на Общопрактекуващите лекари (EGPRN). Пожизнен член на WONCA.

Завършил Медицински Университет Пловдив. Признати специалности: Вътрешни болести, Обща медицина, Здравен мениджмънт. Квалификация по Обща, специална и интервенционална ехография.

Има повече от седемдесет научни публикации, автор и съавтор на тринадесет книги и гайдлайни, насочени към Общопрактикуващите лекари в България. Участвал в над сто научни конгреси и конференции в България и чужбина. Множество участия в телевизионни и радиопредавания, както и медиини изяви насочени към здавната система. През 2012г. година е удостоен с награда от Президента и Министър-председателя на Република България за заслуги към развитието на системата на здрпавеопазването в страната. През 2014г. е удостоен с награда от Асоциацията на лекарите по Обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа. Удостоен с европейската награда за общ принос "Expert Platform on Depression Media Award - 2015" от EUFAMI (Експертна Плотформа за Психично Здраве и Фокус върху Депресията) за 2015г.

В момента работи като ОПЛ в "Медицина АПМП-ИП".

Върнете се към списъка с лектори