меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Борислав Георгиев

Проф. д-р Борислав Георгиев

Биография

Началник на клиника по кардиология към Национална кардиологична болница.

Повече от 30 години работи като кардиолог в НКБ. Има придобити специалности по вътрешни болести и по кардиология.

Научните му интереси са в различни области - електрокардиография и електрофизиология, артериална хипертония, дислипидемии, исхемична болест на сърцето, белодорбна артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, профилактика на емболиите при предсърдно мъждене, епидемиология и профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и др. Публикувал е над 700 статии, глави от книги и учебници в България и чужбина. Изнесъл е над 400 лекции и презентации на научни разработки у нас и в чужбина. Участва в редакционни съвети на редица списания, рецензент към няколко български и международни списания. Главен редактор на списание "Наука кардиология".

Признат е за автор на "15то Откритие на Република България" (Патентно ведомство на Р България, приоритет 04.06.92, Официален бюлетин 12/1997)

Участвал е в редица национални и международни научни асоциации, комитети и бордове. Председател на Фондация "Академия кардиология".

Върнете се към списъка с лектори