меню

Нашите лектори и специални гости

Проф. д-р Дарина Найденова

Проф. д-р Дарина Найденова

Биография

Проф. д-р Дарина Найденова, д.м. е възпитаник на Медицински университет във Варна.

Има придобита специалност по хранене и диететика. От 2003 съчетава клиничаната си практика с научна и преподавателска работа и обучава специализанти, студенти и стажант-лекари от МУ Варна в областта на здравословното и лечебно хранене.

В клиничната си практика прилага диетотерапия при различни заболявания и състояния, вкл. метаболитни нарушения (захарен диабет, инсулинова резистентност, хиперурикемия, остеопороза, затлъстяване), сърдечно-съдови заболявания, ендокринни и репродуктивни нарушения, нарушения в хранителното поведение и др.

През 2020 преминава обучение по "Nutrigenomics: Genetic Testing for Personalized Nutrition" и става част от първият сертифициран екип по нутригеномика в България.

Председател е на държавна изпитна комисия по придобиване на специалност "Хранене и диететика". Заместник-председател е на "Алумни клуб и приятели" към МУ Варна. Председател е на Национална Асоциация "Практическа диететика и интегративна медицина" (НАПДИМ).

Има публикувани две монографии, съавтор е в една книга и шест учебника.

Организатор е на ежегодния симпозиум "Морски диетологични дни", посветен всеки път на различни здравни проблеми, заболявания и състояния, изискващи специфична диетотерапията и интегративен подход.

Върнете се към списъка с лектори